SMARTherapy+

Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe

Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach realizuje w konsorcjum projekt SMARTherapy+.

Projekt ma na celu wyjście naprzeciw rosnącym potrzebom w zakresie fizjoterapii chodu, które wynikają z występowania trzech głównych czynników:

  1. Niezdrowego, w tym siedzącego, trybu życia oraz tzw. kinezjofobii, czyli lęku przed bólem spowodowanym ruchem w przypadku dolegliwości bólowych.
  2. Starzejące się społeczeństwo. Wiek jest czynnikiem, który zwiększa ryzyko wystąpienia dysfunkcji chodu w postaci spowolnienia chodu lub zwiększenia jego zmienności. Zmiany te oraz utrata koordynacji dodatkowo potęgowana zaburzeniami widzenia, zwiększają ryzyko upadków, które w konsekwencji mogą prowadzić do poważnych urazów u osób starszych.
  3. Duża liczba i różnorodność chorób, które powodują zaburzenia chodu zarówno u dzieci jak i u dorosłych, wymaga intensywnej rehabilitacji chodu prowadzonej przez wykwalifikowanych terapeutów.

Partnerzy projektu: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Universität zu Lübeck, Fondazione Politecnico di Milano.

Instytucja Finansująca – Komisja Funduszy Europejskich, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Projekt Unii Europejskiej, Program Erasmus+, nr wniosku KA203-479575E5

Więcej informacji na stronie https://smartherapyplus.eu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *