Zakończenie projektu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że dnia 3.08.2021 zakończony został projekt badawczy finansowany z Narodowego Centrum Nauki pod numerem 2016/23/D/NZ7/02003 i tytułem „Morfologiczne zmiany mięśni bocznej ściany brzucha u nastolatków ze skoliozą idiopatyczną”. Kierownikiem projektu był dr hab. Paweł Linek, prof. AWF K-ce, Kierownik Laboratorium Elastografii i Ultrasonografii Narządu Ruchu Instytutu Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Projekt rozpoczął się w 2017 roku, trwał nieprzerwanie przez 48 miesięcy i opiewał na kwotę 507 290,00 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt badawczy za kwotę ponad 400 tysięcy złotych, w tym nowatorski aparat ultrasonograficzny umożliwiający badanie elastyczności tkanek.

Realizacja niniejszego projektu pozwoliła:

1.  Opracować rzetelną metodykę badań elastyczności i grubości mięśni bocznej ściany brzucha w spoczynku.

2. Utworzyć stanowisko do powtarzalnych badań elastyczności i grubości mięśni bocznej ściany brzucha w trakcie napięcia izometrycznego tych mięśni – pod dodatkową kontrolą dynamometru i elektromiografu.

3. Wykazać możliwość błędnej interpretacji zmian w grubości mięśni brzucha w obrazie ultrasonograficznym. Dotychczasowe badania wskazywały, że przyrost grubości mięśnia koresponduje ze zwiększeniem aktywności tego mięśnia. Podczas realizacji tego projektu zauważono, że nie zawsze tak jest. To osiągniecie stanowi więc zachętę do kolejnych prac badawczych, gdyż zmiana grubości mięśni nie może zawsze być utożsamiana ze zmianą siły jaką generuje mięsień.

4. Oszacować w jakim stopniu kompresja głowicy ultrasonograficznej wpływa na wartość parametrów: elastyczności i grubości mięśni badanych w niniejszym projekcie.

5. Zaobserwować zmiany w grubości mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha u młodzieży z jednołukową piersiowo-lędźwiową oraz lędźwiową skoliozą idiopatyczną.

6. Dostarczyć dowodów wskazujących, że zmiana grubości mięśnia skośnego zewnętrznego u młodzieży ze skoliozą wynika z atrofii/hipertrofii tego mięśnia lub innego przemieszczenia tkanek, gdyż w badaniach mięsień ten generował podobną sztywność po wypukłej i wklęsłej stronie skrzywienia.

7. Zaobserwować możliwe zmiany w elastyczności mięśnia poprzecznego brzucha u młodzieży ze skoliozą idiopatyczną zlokalizowaną w odcinku lędźwiowym w porównaniu do innych lokalizacji skrzywienia.  

W ramach projektu powstały następujące publikacje:

  1. Paweł Linek, Anna Klepek, Tomasz Wolny, Grzegorz Mikołajowski: Reliability of the lateral abdominal muscle thickness measurements in idiopathic scoliosis patients. Musculoskeletal Science and Practice (former Manual Therapy) 2018,38,151-154. DOI: 10.1016/j.msksp.2018.05.001
  2. Paweł Linek, Tomasz Wolny, Damian Sikora, Anna Klepek: Intra-rater reliability of shear wave elastography for the quantification of lateral abdominal muscle elasticity in idiopathic scoliosis patients. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2020,43,303-310. DOI: 10.1016/j.jmpt.2018.11.034
  3. Paweł Linek, Tomasz Wolny, Damian Sikora, Anna Klepeki: Supersonic shear imaging for quantification of lateral abdominal muscle shear modulus in pediatric population with scoliosis: a reliability and agreement study. Ultrasound in Medicine and Biology 2019,45,1551-1561. DOI: doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2019.03.001
  4. Pawel Linek, Tomasz Wolny, Andrzej Myśliwiec, Anna Klepek: Shear wave elastography for assessing lateral abdominal muscles in thoracolumbar scoliosis: A preliminary study. Bio-Medical Materials and Engineering 2020,31,131-142. DOI: 10.3233/BME-201085
  5. Paweł Linek, Tomasz Wolny: Changes in Thickness Versus Shear Modulus in Ultrasound Lateral Abdominal Muscle Measurements During Isometric Contraction: A Case Report. Innovations in Biomedical Engineering: Advances in Intelligent Systems and Computing 2021,1223,151-163.
  6. Paweł Linek Małgorzata Pałac, Tomasz Wolny: Shear wave elastography of the lateral abdominal muscles in C‐shaped idiopathic scoliosis: a case–control study. Scientific Reports 2021,11,1-11. DOI: 10.1038/s41598-021-85552-4.
  7. Grzegorz Mikołajowski, Małgorzata Pałac, Tomasz Wolny, Paweł Linek: Lateral Abdominal Muscles Shear Modulus and Thickness Measurements under Controlled Ultrasound Probe Compression by External Force Sensor: A Comparison and Reliability Study. Sensors 2021,06,1-13. DOI: 10.3390/s21124036
  8. Paweł Linek, Nadine Booysen, Maria Stokes: Ultrasound shear modulus and thickness of lateral abdominal muscles in different contractile states in relation to self-reported hip/groin problems in youth soccer players. Journal of Human Kinetics 2021 (in press).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *