Kliknięcie w nazwisko danego członka Zespołu spowoduje przeniesienie do Bazy Scopus.

Baza Scopus jest największą na świecie bazą bibliograficzną, indeksującą wyłącznie recenzowane publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne i książki, a także patenty. Jest to baza, która gromadzi dane bibliograficzne oraz informacje o cytowaniu wspomnianych źródeł, ale nie przechowuje ona pełnych treści.