Projekt realizowany w ramach  Badań Statutowych AWF Katowice 2019-2020

Kierownik projektu: dr Agnieszka Opala-Berdzik