Stanowisko Ewaluacji Ruchu

Projekt własny realizowany w laboratorium Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki pod opiekną dr hab. Andrzeja Myśliwca, prof. AWF Katowice.

Pozostały zespół badawczy:

 1. dr hab. Małgorzata Matyja, prof. AWF Katowice,
 2. prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, AWF Katowice
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas, Politechnika Śląska
 4. dr hab. inż. Robert Michnik, prof. Politechniki Śląskiej
 5. dr Iwona Doroniewicz, AWF Katowice
 6. dr inż. Monika Bugdol, Politechnika Śląska
 7. dr Jolanta Witanowska, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 8. lek. med. Joanna Bacia, Oddz. Noworodkowy Szpital w Piekarach Śląskich,
 9. mgr Alicja Affanasowicz, AWF Katowice,
 10. mgr Beata Jarecka, Śląski Uniwersytet Medyczny
 11. mgr Katarzyna Kieszczyńska, AWF Katowice,
 12. mgr Dominika Latos, AWF Katowice,
 13. mgr inż. Daniel Ledwoń, Politechnika Śląska
 14. mgr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania, Politechnika Śląska, AWF Katowice

Projekt własny realizowany w laboratorium Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki pod opiekną dr hab. Andrzeja Myśliwca, prof. AWF Katowice.

Pozostały zespół badawczy:

 1. dr hab. Anna Lipowicz, prof. AWF Katowice i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 2. dr hab. Wojciech Wolański, prof. Politechniki Śląskiej
 3. dr Damian Kania, AWF Katowice
 4. dr Małgorzata Kulesa-Morawiecka, Collegium Medicum w Krakowie,
 5. dr Krzysztof Dowgierd, Centrum Leczenia Twarzy i Twarzoczaszki w Olsztynie,
 6. mgr Arkadiusz Zduńczyk, Centrum Leczenia Twarzy i Twarzoczaszki w Olsztynie,
 7. lek. med. Patrycja Zwolska, gabinet stomatologiczno-ortodontyczny w Stanowicach
 8. mgr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania, Politechnika Śląska, AWF Katowice

Wpływ treningu wytrzymałościowego prowadzonego w warunkach hipoksji, na zmianę tolerancji wysiłkowej pacjentów z chorobą niedokrwienna serca leczonych metodą angioplastyki lub pomostowania naczyń wieńcowych

Projekt własny realizowany w laboratorium Kardiorehabilitacji pod opiekną dr hab. Zbigniewa Nowaka, prof. AWF Katowice.