Opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego

Instytucja Finansująca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer projektu POIR.01.01.01-00-0028/17

Kierownik tematu badawczego: dr Anna Gogola

Współpraca: Projekt realizowany przez firmę ATMAT Sp. z o.o. przy wsparciu Funduszy Unijnych

Stan: zakończony 2020