Zakres tematyczny Zespołu Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii

 1. Badanie mechanizmów molekularnych w organizmie ludzkim oraz w modelach zwierzęcych
 2. Monitorowanie i analiza aktywności ruchowej człowieka
 3. Badanie mechanizmów powstawania bólu
 4. Monitorowanie natężenia bólu
 5. Ultrasonografia i elastografia w ocenie narządu ruchu i wspomaganiu fizjoterapii
 6. Ocena metabolizmu w różnych warunkach i przy zróżnicowanej aktywności
 7. Ocena i kontrola zachowań motorycznych człowieka
 8. Biomechaniczna ocena aktywności ruchowej człowieka
 9. Badanie profilu metabolicznego krwi
 10. Analizy aktywności fizycznej w wirtualnej rzeczywistości
 11. Zastosowanie narzędzi telemedycznych w fizjoterapii
 12. Optymalizacja diagnozy noworodków i niemowląt
 13. Badanie, monitorowanie i terapia mechanizmów antygrawitacyjnych u dzieci i młodzieży