Zakres tematyczny Zespołu Kinezyterapii w Profilaktyce i Leczeniu Dysfunkcji Narządu Ruchu i Chorób Cywilizacyjnych

1. Ocena precyzji odczuwania dotyku w obrębie pleców i szyi u osób zdrowych i z dysfunkcjami bólowymi kręgosłupa (prof. dr hab. Edward Saulicz/ lek. med. Oskar Saulicz)
2. Ocena precyzji czucia powierzchownego u osób chorych na stwardnienie rozsiane (lek. med. Oskar Saulicz/ prof. dr hab. Edward Saulicz)
3. Ultrasonograficzna ocena morfologii mięśni bocznej ściany brzucha dorosłej populacji. W poszukiwaniu czynników ryzyka dysfunkcji kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego (prof. dr hab. Edward Saulicz)
4. Ocena bezpośrednich i odległych efektów stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego w terapii przewlekłych nieswoistych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. (prof. dr hab. Edward Saulicz/ dr Mirosław Kokosz)
5. Ultrasonograficzna ocena morfologii mięśni bocznej ściany brzucha u kobiet podczas napięcia mięśni dna miednicy. Wpływ treningu dna miednicy zgodnie z założeniami koncepcji Corefit®System na morfologię mięśni bocznej ściany brzucha. (dr Mariola Saulicz/ mgr Izabela Świat-Borowczyk)
6. Ocena środowiskowych uwarunkowań dolegliwości ze strony dna miednicy u kobiet. (dr Mariola Saulicz)
7. Wpływ wyczynowego uprawiania sportu oraz rekreacyjnej aktywności fizycznej na stan dolnych dróg moczowych u kobiet. (dr Mariola Saulicz/ mgr Marlena Majda)
8. Ocena wiarygodności niektórych testów i narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych w diagnostyce fizjoterapeutycznej. (prof. dr hab. Edward Saulicz/ dr Mariola Saulicz)
9. Ocena wpływu ćwiczeń sensomotorycznych na równowagę, wymiar mięśnia poprzecznego brzucha i kontuzjogenność u nastolatków uprawiających piłkę nożną. (mgr Damian Sikora)