jakub taradaj_foto

Kierownik Zespołu

prof. dr hab. Jakub Taradaj

Członkowie zespołu

prof. dr hab. Cezary Kucio

dr hab. Daria Chmielewska, prof. AWF Katowice

dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF Katowice

dr hab. Michał Kuszewski, prof. AWF Katowice

dr Maciej Biały

dr Anna Gogola

dr Ewa Kucio

dr Agnieszka Opala-Berdzik