Kierownik Zespołu

prof. dr hab. Edward Saulicz

Członkowie zespołu

dr Mirosław Kokosz

dr Mariola Saulicz

mgr Izabela Świat-Borowczyk

mgr Marlena Majda

mgr Damian Sikora

Osoby współpracujące

dr Przemysław Filipczyk

dr Jacek Małecki

dr Izabela Żak

mgr Monika Urbowicz

lek. med. Oskar Saulicz

lic. Jakub Koterba

lic. Ewa Richter

lic. Juris Stesew

lic. Patryk Tomczak